1 Preset Thích Hợp Ảnh Ngoại Cảnh – Tone Màu Nhẹ Nhàng Nhật Bản [XMP/DNG]

Tone màu nhẹ nhàng Japan.

Dùng cho ảnh raw

Định dạng: xmp

Danh Mục , ,

Post a Comment

Tone màu nhẹ nhàng Japan.

Dùng cho ảnh raw

Định dạng: xmp

Danh Mục , ,

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

9 lượt mua

0 nhận xét