10 Tone Màu Ảnh Cưới Ngoại Cảnh Trong Đẹp (Lrtemplate/xmp/cube/dng)

10 tone màu chuyên dùng cho ảnh cưới phong cách du lịch, ngoại cảnh.

Ảnh làm bật tone màu và sáng da cho mẫu, anh em retouch đỡ vất vả hơn.

file DNG:

Danh Mục , , , ,

Post a Comment

10 tone màu chuyên dùng cho ảnh cưới phong cách du lịch, ngoại cảnh.

Ảnh làm bật tone màu và sáng da cho mẫu, anh em retouch đỡ vất vả hơn.

file DNG:

Danh Mục , , , ,

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

0 lượt mua

0 nhận xét
  • Định dạng: Lrtemplate, xmp, cube, dng
  • Tags