10 Tone Màu Film Phong Cách Nhật Bản Mới Nhất 2021 (Kèm Stock/ XMP/DNG)

Định dạng xmp sử dụng cho camera raw và lightroom phiên bản 2017 trở lên.

Tone màu film tâm trạng, thích hợp ảnh đường phố, ảnh chân dung.

Kèm theo stock đã sử dụng trong demo để anh em test màu.

Bao gồm: 10 preset xmp, 18 file stock đã sử dụng (định dạng jpg)

Update: convert sang 10 dng.

Ảnh stock:

Ảnh test màu:

Danh Mục , , ,

Post a Comment

Định dạng xmp sử dụng cho camera raw và lightroom phiên bản 2017 trở lên.

Tone màu film tâm trạng, thích hợp ảnh đường phố, ảnh chân dung.

Kèm theo stock đã sử dụng trong demo để anh em test màu.

Bao gồm: 10 preset xmp, 18 file stock đã sử dụng (định dạng jpg)

Update: convert sang 10 dng.

Ảnh stock:

Ảnh test màu:

Danh Mục , , ,

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

7 lượt mua

0 nhận xét