15 Typo Tình Yêu Biển Cả Độc Quyền MinhLuanYP (PNG/AI)

Anh em nếu yêu thích các thiết kế typo kỷ yếu của MinhLuan YP mà shopthietke.com phân phối thì chắc chắn sẽ yêu thích bộ typo về biển này.

Xem lại các typo của tác giả:

Typo Kỷ Yếu Độc Quyền Vol. 1

Typo Kỷ Yếu Độc Quyền Vol.2 (AI/PNG)

Thời điểm hè đến, đi biển và chụp cảnh biển là một trải nghiệm thích thú, với bức ảnh có typo, bạn có thể thêm vào đó những cảm xúc cũng như truyền tải nội dung rõ rệt hơn.

Một số bạn mua typo của tác giả rồi thêm vào các panel photoshop để bán lại vui lòng liên hệ để đạt được sự đồng ý của tác giả.

Mật khẩu giải nén có trong file html, vui lòng mở html bằng trình duyệt web.

Danh Mục ,

Post a Comment

Anh em nếu yêu thích các thiết kế typo kỷ yếu của MinhLuan YP mà shopthietke.com phân phối thì chắc chắn sẽ yêu thích bộ typo về biển này.

Xem lại các typo của tác giả:

Typo Kỷ Yếu Độc Quyền Vol. 1

Typo Kỷ Yếu Độc Quyền Vol.2 (AI/PNG)

Thời điểm hè đến, đi biển và chụp cảnh biển là một trải nghiệm thích thú, với bức ảnh có typo, bạn có thể thêm vào đó những cảm xúc cũng như truyền tải nội dung rõ rệt hơn.

Một số bạn mua typo của tác giả rồi thêm vào các panel photoshop để bán lại vui lòng liên hệ để đạt được sự đồng ý của tác giả.

Mật khẩu giải nén có trong file html, vui lòng mở html bằng trình duyệt web.

Danh Mục ,

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

0 lượt mua

0 nhận xét