20 Preset Tone Màu Hồng Tươi Ảnh Chân Dung Nhật Bản (LRTEMPLATE/XMP/DNG/CUBE)

20 preset tone màu hồng tươi, thích hợp ảnh chụp chân dung.

Đặc biệt phù hợp với khung cảnh có nhiều tone hồng nhẹ như hoa anh đào, hoa hồng….

Tone màu trong trẻo pha chút hồng này có 4 định dạng: lrtemplate, xmp, dng, cube để sử dụng cho các phần mềm chỉnh sửa ảnh thông dụng.

Danh Mục , , , ,

Post a Comment

20 preset tone màu hồng tươi, thích hợp ảnh chụp chân dung.

Đặc biệt phù hợp với khung cảnh có nhiều tone hồng nhẹ như hoa anh đào, hoa hồng….

Tone màu trong trẻo pha chút hồng này có 4 định dạng: lrtemplate, xmp, dng, cube để sử dụng cho các phần mềm chỉnh sửa ảnh thông dụng.

Danh Mục , , , ,

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

3 lượt mua

0 nhận xét