32 Preset Màu Hồng Kẹo Nhật Bản [Lrtemplate/xmp/cube]

Tone màu hồng kẹo phong cách nhật bản, nếu bạn yêu thích hoặc là team hồng, bạn chắc chắn sẽ yêu thích tone màu này.

Đặc biệt phù hợp với ảnh ngoài trời.

Định dạng: lrtemplate, xmp, cube

File ảnh: raw, jpg, png

Danh Mục , , , ,

Post a Comment

Tone màu hồng kẹo phong cách nhật bản, nếu bạn yêu thích hoặc là team hồng, bạn chắc chắn sẽ yêu thích tone màu này.

Đặc biệt phù hợp với ảnh ngoài trời.

Định dạng: lrtemplate, xmp, cube

File ảnh: raw, jpg, png

Danh Mục , , , ,

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

2 lượt mua

0 nhận xét
  • Định dạng Lrtemplate, xmp, cube
  • Tags