83++ Preset Tone Màu Hàn – Nhật Mới Nhất Năm 2020 Kèm Stock

Bộ màu này theo đánh giá của mình là 8/10, các preset được chia thành nhiều folder, đa số kèm stock để bạn tham khảo before, after có tổng cộng 34 folder trong đó hầu hết đều có stock kèm preset, mình chỉ demo một vài folder thì cũng không có nhiều thời gian.
Kèm theo đó là các demo đến từ tác giả, bộ màu này được biết đến là bộ màu bán chạy nhất TQ.

Nếu bạn là người yêu thích tone màu Hàn – Nhật, chăc chắn đây là lựa chọn không thể bỏ qua.
Cùng xem demo nhé.

      

Và còn rất nhiều stock để bạn tham khảo…..
Danh Mục , ,

Post a Comment

Bộ màu này theo đánh giá của mình là 8/10, các preset được chia thành nhiều folder, đa số kèm stock để bạn tham khảo before, after có tổng cộng 34 folder trong đó hầu hết đều có stock kèm preset, mình chỉ demo một vài folder thì cũng không có nhiều thời gian.
Kèm theo đó là các demo đến từ tác giả, bộ màu này được biết đến là bộ màu bán chạy nhất TQ.

Nếu bạn là người yêu thích tone màu Hàn – Nhật, chăc chắn đây là lựa chọn không thể bỏ qua.
Cùng xem demo nhé.

      

Và còn rất nhiều stock để bạn tham khảo…..
Danh Mục , ,

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

23 lượt mua

0 nhận xét