Bộ Action Ghép Overlays Cực Nhanh Và 139 Ovelays Ánh Sáng

139 overlays ánh sáng bao gồm ray sáng, cầu vồng, mặt trời….. các hiệu ứng ánh sáng khác nữa.

Action sẽ tạo cho bạn 2 layer để bạn có thể tùy chỉnh màu sắc của overlays.

Sử dụng khá đơn giản bạn có thể xem video.

Hoặc demo khác từ TQ:

Danh Mục , ,

Post a Comment

139 overlays ánh sáng bao gồm ray sáng, cầu vồng, mặt trời….. các hiệu ứng ánh sáng khác nữa.

Action sẽ tạo cho bạn 2 layer để bạn có thể tùy chỉnh màu sắc của overlays.

Sử dụng khá đơn giản bạn có thể xem video.

Hoặc demo khác từ TQ:

Danh Mục , ,

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

2 lượt mua

0 nhận xét
  • Phần mềm hỗ trợ Photoshop
  • Tags