Pack 634++ Item Khói – Sương Mù Đủ Loại Chất Lượng Cao (Brush/jpg/psd)

Bao gồm 127 PSD khói, sương mù chất lượng cao:

403 jpg kích thước trên 4500px

7 file brush với hàng trăm kiểu khói, sương mù

127 PSD Khói – Sương Mù Khác:

70 PSD Khói Và Sương Mù Kiểu Khác Nữa:

PSD Và Jpg khói màu:

Demo khi sử dụng các stock này:

 

Danh Mục , , ,

Post a Comment

Bao gồm 127 PSD khói, sương mù chất lượng cao:

403 jpg kích thước trên 4500px

7 file brush với hàng trăm kiểu khói, sương mù

127 PSD Khói – Sương Mù Khác:

70 PSD Khói Và Sương Mù Kiểu Khác Nữa:

PSD Và Jpg khói màu:

Demo khi sử dụng các stock này:

 

Danh Mục , , ,

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

1 lượt mua

0 nhận xét
  • Kích Thước 4.97Gb
  • Kiểu file abr, psd, png, jpg
  • Tags