Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
04 Preset Tone Màu Tươi Tắn Thích Hợp Chụp Ảnh Chân Dung Outdoor (LR/XMP/DNG/CUBE)  × 1 50.000VNĐ
Tạm tính 50.000VNĐ
Tổng 50.000VNĐ
  • Để đơn hàng xử lý tự động vui lòng thanh toán số tiền bằng hình thức chuyển khoản.
    Nội dung diễn giải vui lòng ghi rõ số đơn hàng sẽ được hiển thị sau khi bấm nút Đặt Hàng