Thông tin đăng ký và thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Stock China Em Gái Xinh Đẹp Tạo Dáng Phong Cách Đường Phố (53 Tấm)  × 1 70.000VNĐ
Tạm tính 70.000VNĐ
Tổng 70.000VNĐ
  • Để đơn hàng xử lý tự động vui lòng thanh toán số tiền bằng hình thức chuyển khoản.
    Nội dung diễn giải vui lòng ghi rõ số đơn hàng sẽ được hiển thị sau khi bấm nút Đặt Hàng